web-3706562__340

Poniżej przedstawiamy obowiązujące od 1.10.2018 r. Zarządzenie Rektora US nr 73/2018  w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zarządzenie nr 73_2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Regulaminu trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

załącznik nr 1 do Regulaminu - zgłoszenie projektu

załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o zabezpieczenie

załącznik nr 3 do Regulamin - szczegółowy harmonogram realizacji projektu

załącznik nr 4 - archiwizacja

Zasady wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym pozabudżetowych/pozasubwencyjnych określone zostały w Zarządzeniu Rektora US nr 57/2020

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12325/zarzadzenie-nr-57-2020