central-europe

Program dla Europy Środkowej (CENTRAL EUROPE Programme) wspiera współpracę partnerów z ośmiu państw unijnych (Austria, Czechy, Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy) i Ukrainy. Działania realizowane przez międzynarodowe konsorcja mogą dotyczyć innowacji, transportu i komunikacji, ochrony środowiska oraz poprawy konkurencyjności miast i regionów. Obecnie 182 instytucji z Polski uczestniczy w 101 projektach.

W połowie października br. zakończył się ostatni konkurs w programie. Zanim w 2014 roku zostanie uruchomiona jego kolejna edycja, warto przyjrzeć się bliżej realizowanym już projektom, żeby zrozumieć, dlaczego warto interesować się współpracą transnarodową.

Poza wymiernymi i bardzo konkretnymi korzyściami, takimi jak możliwość zrealizowania pilotażowych inwestycji, Program dla Europy Środkowej oferuje dostęp do wiedzy, innowacji i doświadczeń zagranicznych partnerów. Projekty realizowane wspólnie z nimi mogą stać się punktem wyjścia dla przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków innych programów. W niektórych dziedzinach, np. związanych z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi czy rozwojem szlaków komunikacyjnych nie da się wiele zdziałać bez międzynarodowego partnerstwa.

Projekt transnarodowy powinien liczyć co najmniej 3 partnerów pochodzących z różnych państw objętych obszarem programu, jednak średnia liczba uczestników korzystających z dofinansowania w projektach dotychczas zatwierdzonych to 11. Przygotowanie projektu realizowanego w różnych miejscach Europy i zarządzanie nim w imieniu wszystkich partnerów stanowi nie lada wyzwanie administracyjne. Jednak już 10 polskich instytucji pełni z powodzeniem funkcję partnera wiodącego, zawdzięczając tej roli znaczący wpływ na zakres i jakość rezultatów projektu oraz doskonalenie zdolności managerskich instytucji. Aby zilustrować możliwości, jakie stwarza program, warto prześledzić trzy projekty prośrodowiskowe zarządzane przez polskich partnerów.

www.europasrodkowa.gov.pl

www.central2013.eu