UE
Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, Włochy (Piemont, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna)
spoza UE
Ukraina – obwody: wołyński, lwowski, iwanofrankowski, zakarpacki, czerniowiecki

Obszar ten to ponad 1 050 000 km2, w przybliżeniu jedna piąta powierzchni lądowej UE. Zamieszkały jest przez około 148 milionów obywateli, co stanowi 28% populacji UE. Obszar charakteryzuje się dużą gęstością zaludnienia oraz wysokim wskaźnikiem urbanizacji; 73% populacji mieszka w miastach lub na terenach miejskich. Jego gospodarka wykazuje duże dysproporcje w dochodach i standardach życia: obszar Europy Środkowej obejmuje zarówno kilka najbogatszych, jak i najbiedniejszych regionów Unii. Program dla Europy Środkowej ma się przyczynić do redukcji tego zróżnicowania przez współpracę regionów na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów oraz działania mające na celu lepsze wykorzystanie ich potencjału. Program ten powinien również pomóc we wzmocnieniu ogólnej konkurencyjności poprzez stymulowanie innowacyjności na całym obszarze Europy Środkowej.