• 21 LUT 19

  Zaproszenie do składania propozycji na wykłady, seminaria, wykłady i inne formy nauczania uniwersyteckiego

  Uniwersytet Szczeciński dąży do wzbogacenia swojego programu edukacyjnego i zwiększenia współpracy z zagranicznymi uczelniami i naukowcami. W ramach realizacji projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” („Uniwersytet 2.0 – Strefa Kariery”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z064 / 17-00 ), zaprasza naukowców zapisanych na lub zatrudnionych przez zagraniczne uniwersytety do

  • 21 LUT 19

  Invitation to submit proposals for lectures, seminars, tutorials, and other forms of university teaching

  The University of Szczecin seeks to enrich its educational program and increase its cooperation with foreign academic institutions and researchers. As part of implementing the project “UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” (“University 2.0 – Career Zone”) co-financed by the European Union under the European Social Fund (agreement number POWR.03.05.00-00-Z064/17-00), it invites researchers enrolled at or

  • 20 CZE 18

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018

  Rozpoczęła się IV edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”. Uniwersytet Szczeciński jako beneficjent bierze udział w przedsięwzięciu polegającym na prezentacji i promocji projektów, na które otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz PO IŚ 2007 -2013. Dział Projektów Europejskich US oraz koordynatorzy projektów inwestycyjnych zapraszają wszystkich pracowników US, mieszkańców najbliższej okolicy oraz

  • 31 MAR 17

  „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal!”- warsztaty dla pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego

  JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na pierwsze z pięciu szkoleń dot. pozyskiwania grantów badawczych w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, które odbędzie się na Wydziale Matematyczno-Fizycznym przy ul. Wielkopolskiej 15, w dniu 25 kwietnia 2017 r. w godzinach od 9:00 do 13:00, w sali 202.

  • 10 LUT 17

  Wyjedź, skorzystaj, rozwiń skrzydła – szanse dla naukowców US w programie RISE

  RCIiTT ZUT oraz Pełnomocnik Rektora US ds. Programu Horyzont 2020 maja przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty, które odbędą się 17 lutego 2017r. w Sali Senatu US (Rektorat US, al. Papieża Jana Pawła II nr 22a) w godz. 09:00-13:00.

  • 09 LUT 17

  Spotkanie dedykowane osi priorytetowej PA 3- TRANSPORT

  Punkt Kontaktowy Programu Interreg Południowy Bałtyk wraz z niemieckim Punktem Kontaktowym Programu PB organizują w Szczecinie warsztatowe spotkanie dla partnerów polskich i niemieckich. Spotkanie będzie dedykowane wyłącznie jednej osi priorytetowej PA 3- TRANSPORT.