INTERREG IV A
Regionale Kontaktstelle (Regionalny Punkt Kontaktowy)
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Współpracy Międzynarodowej

Wieloosobowe Stanowisko ds. EWT
ul. Piłsudskiego 40-42
70-421 Szczecin
Zimmer-Nr. 340 (3. Stock) in ul. Piłsudskiego 40-42:

Anna Błeszyńska
tel. +48 91 – 44 67 210
a.bleszynska(at)wzp.pl

Magdalena Dernoga
tel/fax. +48 91 – 44 67 211
mdernoga(at)wzp.pl

Patrycja Semeniuk
tel. +48 91 – 44 67 115
psemeniuk(at)wzp.pl
interreg(at)wzp.pl